Гаранционно обслужване

Гаранционен сервиз

ДОБРЕ ДОШЛИ

DWT предлага за всички свои продукти пълна гаранция по време на целия гаранционен период заедно с програма за поддръжка и след изтичането му, с цел осигуряване на качествен сервиз на всички продукти

СТАНДАРТНА ГАРАНЦИЯ

Това се отнася до всички DWT инструменти. Ако възникне дефект в материалите или изработката или износване, DWT ще ремонтира ако е възможно или замени. 2-годишната гаранция е достъпна само за европейски страни. Моля, свържете се с вашия дилър за гаранционни условия на други държави. Допълнителни гаранционни условия могат да се прилагат за всяка страна. Моля свържете се с нашия местен дистрибутор за подробности.

СТАНДАРТНА ГАРАНЦИЯ ЗА РУСИЯ

DWT осигурява гаранционно обслужване в Русия по време на гаранционния период - 1 година от датата на покупка . В края на гаранционния период е създадена програма за поддръжка, която да гарантира безпроблемната работа на вашия инструмент и оборудване. Официалният представител на DWT в Русия, упълномощен да продава продукти и да организира обслужване, е компанията MITOL RUS . Уебсайт: www.dwt-rus.ru .

Гаранционни задължения:
DWT важат само за неизправности, установени по време на гаранционния период и причинени от дефекти в производството и / или материали.
DWT важат само след представяне на попълнена гаранционна карта с печата на продавача и касата на продавача. Имената на продавача в касовата бележка и в гаранционната карта трябва да съвпадат.

Натисни бутона отстрани за зареждане на документацията за гаранционните условия

Copyright © 2013 DWT. Всички права запазени. DWT е запазена търговска марка. | DWT принадлежи на MeritLink group.